Flash (Adobe Flash)»  Prostředky


Dnes je tato technologie bohužel zastaralá a téměř nepoužívaná (z důvodu upadající podpory přehrávání v internetových prohlížečích především v mobilních zařízeních - chytřé telefony, tablety).

Co je to Flash?


Macromedia Flash 5, MX, ... 8, ...
Macromedia Flash (dnes Adobe Flash) se v současné době stal faktickým standardem pro tvorbu interaktivních multimediálních animací pro web i CD ROM. Díky použití vektorové grafiky jsou výsledné soubory velmi kompaktní a proto snadno a rychle přenositelné i přes Internet.
Verze MX přináší zejména uživatelsky přizpůsobitelné prostředí, nové kreslící nástroje, integrovaný skriptovací jazyk ActionScript, MovieExplorer pro zobrazování hierarchické struktury aplikace, podporu XML a řadu dalších vylepšení. Další verze pak přináší další nová a nová vylepšení, programovací jazyk ActionScript2 atd. atd. (Pravděpodobně už teď jsou tato slova zastaralá, protože program je neustále vyvíjen.)
 

Kreslící nástroje

Flash disponuje základní sadou vektorových kreslících nástrojů, určených pro tvorbu vektorových kreseb. Složitější kresby se obvykle vytvářejí v profesionálních vektorových programech a načítají do Flashe přímo přes formát swf (z programů FreeHand, Illustrator nebo CorelDraw pomocí příslušných filtrů).
Flash 5 dovoluje také import dat přímo z programu Macromedia FreeHand, a to včetně zachování transparencí, knihoven symbolů apod. I když Flash pracuje převážně s vektory, umí zpracovávat také bitmapové obrázky. Ty lze používat přímo nebo je pomocí vestavěného trasovací modulu převést na vektory. Textové objekty zůstávají editovatelné, podporována jsou také textová pole, jejichž obsah lze odeslat přes Internet k dalšímu zpracování. Od verze 3 umí Flash pracovat také s transparentními vektorovými objekty. Podporována je práce ve vrstvách.
 

Vektorové animace

Flash umožňuje dva druhy animací. U klasického postupu se používají sekvence klíčových snímků, které se rychle přehrávají a tím vzniká dojem pohybu. Snadnější je tzv. tweening, kdy se definují pouze základní klíčové snímky a zvolí se druh animace (změna tvaru, velikosti, barvy, průhlednosti, animace po křivce, apod.).
Na rozdíl od jiných produktů Flash i v případě animací používá vektorovou grafiku - výsledkem jsou tak extrémně malé soubory, jejichž přenos po Internetu i přes pomalé linky trvá několikanásobně kratší dobu. Navíc podpora streamingu zaručuje rychlé spuštění animace bez nutnosti nahrání celého souboru. Další výhodou vyplývající z použití vektorů je možnost libovolně měnit velikost animace bez viditelné ztráty kvality zobrazení. Web designéři se tak mohou soustředit na tvorbu atraktivního obsahu, aniž by museli omezovat své kreativní nápady kvůli nemožnosti přenosu příliš velkého objemu dat k uživatelům.
Většina multimediálních aplikací se neobejde bez zvuku, který však způsobuje značný nárůst objemu dat. Flash tento problém řeší pomocí kompresovaného zvukového formátu MP3 s podporou streamingu.
 

Interaktivita

Flash není pouze animační nástroj, ale disponuje rozsáhlými možnostmi integrace interaktivních elementů. Pomocí jazyka ActionScript můžete naprogramovat i velmi složité programové sekvence reagující na akce uživatelů.
Syntaxe ActionScriptu je podobná jako u JavaScriptu. Editor ActionScriptu obsahuje debugger pro ladění složitějších skriptů a dovoluje editaci kódu v externích aplikacích. Flash 5 umí standardně pracovat také s formuláři, takže můžete snadno vytvořit interaktivní multimediální rozhraní pro webové aplikace.
U větších projektů se stává, že řada grafických elementů se neustále opakuje. Flash řeší tento problém pomocí knihoven symbolů - symboly mohou obsahovat kromě grafiky také skripty a pouhým přetažením symbolu z knihovny do scény vložíte celý symbol včetně tohoto skriptu. U vícenásobného použití symbolu v rámci jednoho projektu se tímto postupem maximálně snižuje velikost výsledné aplikace.
 

Podpora XML

Flash 5 přichází s podporou jazyka XML pro snadnou výměnu dat s jinými programy.
 

Přehrávání aplikací

Aplikace vytvořená programem Macromedia Flash se obvykle ukládá do formátu Shockwave, který lze přehrát několika způsoby. Nejčastěji je to přímo v prostředí webového prohlížeče - o spuštění se postará příslušný Shockwave plug-in nebo ActiveX modul, který je automatickou součástí Internet Exploreru 4.0 a výše, Netscape Navigatoru 4 a výše i operačních systémů Windows 98 a MacOS. Uživatelé ostatních prohlížečů mají při načítání stránky s Shockwave animací možnost automatické instlace tohoto doplňku.
Výhodou formátu Shockwave je jeho multiplatformnost - ve svých prohlížečích ho uvidí uživatelé Windows 9x, MacOS, Linuxu i Solarisu. Druhou možností je vytvoření samostatné aplikace, která se přehrává přímo v operačním systému bez použití webových prohlížečů - tento postup se volí především při tvorbě multimediálních prezentací distribuovaných na CD ROM nebo dokonce disketách (vzhledem k minimální velikosti souborů).
HTML (HyperText Markup Language) značkovací jazyk pro web Co je to HTML? HTML [HyperText Markup Language] HTML je jazyk, který je základem pro vytváření webových stránek. Základem tohoto jazyka jsou značky, což je text v ostrých závorkách < >. Internetový prohlížeč má za úlohu vyhodnotit a zpracovat text v závorkách. Text mimo tyto závorky je zobrazen na obrazovce. Tagy: Příkazům v ostrých závorkách se říká tagy. Tagy bývají párové (mají počáteční a uzavírací značku : a ). Existují i nepárové tagy - … ... podrobnosti ... CSS (+ DHTML) kaskádové styly Co je to CSS? CSS (Cascading Style Sheets) = kaskádové styly CSS je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Jazyk CSS byl navržen standardizační organizací W3C (kde první návrh vypracoval Håkon Wium Lie). Aktuálně byly zatím vydány dvě úrovně specifikace CSS1 a CSS2 a pracuje se na verzi CSS3. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v … ... podrobnosti ... PHP (Hypertext Preprocessor) skriptovací programovací jazyk Co je to PHP? PHP (neboli Professional Home Pages, dnes Hypertext Preprocessor) je velmi mocným scriptovacím jazykem, který se využívá na Internetu. Jazyk byl vytvořen někdy v roce 1994. Rasmus Lerdorf si naprogramoval v Perlu jednoduché počítadlo přístupů na jeho stránky. Perl byl (a je) jedním z hlavních programovacích jazyků na Internetu, ale příliš zatěžuje server. Proto toto počítadlo přepsal do jazyka C. Vše samozřejmě dělal pod Unixem (Linuxem) jehož základním kamenem je právě jazyk … ... podrobnosti ... MySQL databázový systém Co je to MySQL? MySQL je švédský databázový server založený na jazyce SQL (structured query language). Je k dispozici jako open source, tedy program šířený zdarma. K dalším výhodám MySQL patří podpora všech hlavních platforem, vysoký výkon i rychlost a vynikající kompatibilita s jinými systémy, zejména se serverovým programem Apache a skriptováním PHP (dohromady tvoří tzv. triádu, trojici programů nejčastěji instalovanou k vytváření databázových aplikací). MySQL se také díky své … ... podrobnosti ... JavaScript objektově orientovaný skr. jazyk Co je to JavaScript? JavaScript je objektově orientovaný skriptový jazyk, vyvinutý firmami Netscape a Sun. JavaScript vychází z programovacího jazyka JAVA. Pokud chcete do vašich stránek přidat java applet, potřebujete k tomu mít vývojové prostředí javy, nebo alespoň kompilátor. Výsledný applet však často poměrně velký a jeho ladění není taky obvzálště jednoduché. Další nevýhodou je také to, že applet tvoří samostatný soubor a do html souboru se vkládá pouze odkaz na tento soubor, popřípadě … ... podrobnosti ... AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) moderní technologie tvorby interaktivních webů AJAX = Asynchronous JavaScript And XML Zkratka AJAX pochází z anglického Asynchronous JavaScript and XML. AJAX je moderní technologie často využívaná v současných webových aplikacích. Hodně se o ní mluví, neboť je součástí RIA, nového směru programování vedoucímu k vyššímu uživatelském komfortu a funkčnosti aplikací. AJAX však ve skutečnosti není žádnou novou technologií, pouze novou kombinací technologií již dávno známých, tj. HTML (nebo XHTML), JavaScriptu, XML a XMLHttpRequest. A … ... podrobnosti ... XML (Extensible Markup Language) rozšiřitelný značkovací jazyk XML eXtensible Markup Language = rozšiřitelný značkovací jazyk je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat. Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Jazyk umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se sám o sobě vzhledem dokumentu nebo … ... podrobnosti ... SEO (Search Engine Optimization) optimalizace pro vyhledavače Co je to SEO? SEO = search engine optimization (search engine optimalization) = optimalizace internetových stránek pro internetové vyhledávače Co je to internetový vyhledávač? Internetový vyhledávač je internetová stránka (často i součástí portálu), na níž je možné podle zadaných „klíčových slov” vyhledávat na internetu (v obsahu internetových stránek). U mnoha lidí ale panuje mylná představa, že vyhledávače (po stisknutí tlačítka Vyhledat apod.) projíždějí internet … ... podrobnosti ... .htaccess konfigurační soubor umožňující nastavení důležitýc Co je to .htaccess? .htaccess je soubor, který je beze jména a pouze s příponou .htaccess. Tento soubor se používá k nastavení webového serveru. Může být na stránkách užitečný a nejčastěji se používá k vytvoření stránek, které zobrazují chybu 404. Pro ty, kteří nevědí co je chyba 404, tak si zkuste zadat nesprávnou (jakoukoli) internetovou adresu - chyba 404 je tedy - Stránka nenalezena! Příklady použití ochrana složek heslem vlastní chybová hlášení (nejčastěji 404) … ... podrobnosti ...
Informace o cookies Ochrana osobních údajů
2007 ....... 2018 ....... 2019 © kao.cz
webdesign | websystem | KAO.cz