MySQL»  Prostředky


Co je to MySQL?

MySQL je švédský databázový server založený na jazyce SQL (structured query language). Je k dispozici jako open source, tedy program šířený zdarma. K dalším výhodám MySQL patří podpora všech hlavních platforem, vysoký výkon i rychlost a vynikající kompatibilita s jinými systémy, zejména se serverovým programem Apache a skriptováním PHP (dohromady tvoří tzv. triádu, trojici programů nejčastěji instalovanou k vytváření databázových aplikací).


MySQL se také díky své relativní jednoduchosti poměrně snadno učí. Díky těmto vlastnostem se MySQL prosadila jako univerzální řešení používané na většině internetových projektů a je automaticky dostupná téměř na všech typech webhostingu.Výhody a nevýhody MySQL

Nevýhody MySQL pramení z jejích výhod. Nepodporuje složitější programátorské konstrukce (někdy je možné je obcházet skriptováním) a nemá dostatečný výkon v opravdu náročných (zatěžovaných) webových aplikacích. Tehdy se používají konkurenční databáze, například PostgreSQL nebo Oracle. Přesto je však třeba říci, že MySQL vyhoví ve většině případů.SQL - co je to?

Za zkratkou SQL je schován název Structured Query Language (stukturovaný dotazovací jazyk) a jedná se o neprocedurální jazyk. (Pomocí procedurálního jazyka říkáme, jak chceme konkrétní věc provést, pomocí neprocedurálního jazyka naopak říkáme, co chceme provést.)


První prototypová implementace tohoto jazyka, který se až do konce 70. let nazýval Sequel, vznikla roku 1974 v laboratořích společnosti IBM a byla použita ve firemním systému s názvem R. Cílem bylo (a stále je) poskytnout vývojářům standardní metodu přístupu k datům uloženým v databázovém systému, která by byla nezávislá na dalších použitých vývojových nástrojích. Na jednu stranu se jedná o jazyk poměrně mocný a současně jednoduchý (stačí si do angličtiny přeložit, co vlastně chceme, a samotný příkaz bude vypadat velmi podobně), současně však samostatně nedostačující k tvorbě kvalitní aplikace (nejsou zde například implementovány příkazy pro uživatelský vstup a výstup).


Jazyk SQL také není možné chápat striktně jako dotazovací - samotný SQL se skládá minimálně ze dvou částí. První je označována jako DDL (Data Definition Language), druhá pak jako DML (Data Manipulation Language). Pomocí příkazů DDL je možné nadefinovat vlastní databázové struktury (ať již odpovídající fyzickému uložení dat, jako jsou tabulky či indexy, či abstraktní, logické - například pohledy). Naproti tomu pomocí příkazů DML s daty opravdu "manipulujeme", tedy vkládáme je, provádíme nad nimi dotazy či je upravujeme. Stranou v mnoha systémech nezůstávají ani prostředky pro řízení transakčního zpracování.Několik základních SQL příkazů:

SELECT * FROM Prostredky ORDER BY Poradi;

INSERT INTO Prostredky VALUES('','Výhody a nevýhody MySQL','2');

UPDATE Prostredky SET Text = 'MySQL' WHERE ID = '3' LIMIT 1";

DELETE FROM Prostredky WHERE ID = '3' LIMIT 1";
HTML (HyperText Markup Language) značkovací jazyk pro web Co je to HTML? HTML [HyperText Markup Language] HTML je jazyk, který je základem pro vytváření webových stránek. Základem tohoto jazyka jsou značky, což je text v ostrých závorkách < >. Internetový prohlížeč má za úlohu vyhodnotit a zpracovat text v závorkách. Text mimo tyto závorky je zobrazen na obrazovce. Tagy: Příkazům v ostrých závorkách se říká tagy. Tagy bývají párové (mají počáteční a uzavírací značku : a ). Existují i nepárové tagy - … ... podrobnosti ... CSS (+ DHTML) kaskádové styly Co je to CSS? CSS (Cascading Style Sheets) = kaskádové styly CSS je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Jazyk CSS byl navržen standardizační organizací W3C (kde první návrh vypracoval Håkon Wium Lie). Aktuálně byly zatím vydány dvě úrovně specifikace CSS1 a CSS2 a pracuje se na verzi CSS3. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v … ... podrobnosti ... PHP (Hypertext Preprocessor) skriptovací programovací jazyk Co je to PHP? PHP (neboli Professional Home Pages, dnes Hypertext Preprocessor) je velmi mocným scriptovacím jazykem, který se využívá na Internetu. Jazyk byl vytvořen někdy v roce 1994. Rasmus Lerdorf si naprogramoval v Perlu jednoduché počítadlo přístupů na jeho stránky. Perl byl (a je) jedním z hlavních programovacích jazyků na Internetu, ale příliš zatěžuje server. Proto toto počítadlo přepsal do jazyka C. Vše samozřejmě dělal pod Unixem (Linuxem) jehož základním kamenem je právě jazyk … ... podrobnosti ... JavaScript objektově orientovaný skr. jazyk Co je to JavaScript? JavaScript je objektově orientovaný skriptový jazyk, vyvinutý firmami Netscape a Sun. JavaScript vychází z programovacího jazyka JAVA. Pokud chcete do vašich stránek přidat java applet, potřebujete k tomu mít vývojové prostředí javy, nebo alespoň kompilátor. Výsledný applet však často poměrně velký a jeho ladění není taky obvzálště jednoduché. Další nevýhodou je také to, že applet tvoří samostatný soubor a do html souboru se vkládá pouze odkaz na tento soubor, popřípadě … ... podrobnosti ... AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) moderní technologie tvorby interaktivních webů AJAX = Asynchronous JavaScript And XML Zkratka AJAX pochází z anglického Asynchronous JavaScript and XML. AJAX je moderní technologie často využívaná v současných webových aplikacích. Hodně se o ní mluví, neboť je součástí RIA, nového směru programování vedoucímu k vyššímu uživatelském komfortu a funkčnosti aplikací. AJAX však ve skutečnosti není žádnou novou technologií, pouze novou kombinací technologií již dávno známých, tj. HTML (nebo XHTML), JavaScriptu, XML a XMLHttpRequest. A … ... podrobnosti ... XML (Extensible Markup Language) rozšiřitelný značkovací jazyk XML eXtensible Markup Language = rozšiřitelný značkovací jazyk je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat. Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Jazyk umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se sám o sobě vzhledem dokumentu nebo … ... podrobnosti ... SEO (Search Engine Optimization) optimalizace pro vyhledavače Co je to SEO? SEO = search engine optimization (search engine optimalization) = optimalizace internetových stránek pro internetové vyhledávače Co je to internetový vyhledávač? Internetový vyhledávač je internetová stránka (často i součástí portálu), na níž je možné podle zadaných „klíčových slov” vyhledávat na internetu (v obsahu internetových stránek). U mnoha lidí ale panuje mylná představa, že vyhledávače (po stisknutí tlačítka Vyhledat apod.) projíždějí internet … ... podrobnosti ... .htaccess konfigurační soubor umožňující nastavení důležitýc Co je to .htaccess? .htaccess je soubor, který je beze jména a pouze s příponou .htaccess. Tento soubor se používá k nastavení webového serveru. Může být na stránkách užitečný a nejčastěji se používá k vytvoření stránek, které zobrazují chybu 404. Pro ty, kteří nevědí co je chyba 404, tak si zkuste zadat nesprávnou (jakoukoli) internetovou adresu - chyba 404 je tedy - Stránka nenalezena! Příklady použití ochrana složek heslem vlastní chybová hlášení (nejčastěji 404) … ... podrobnosti ... Flash (Adobe Flash) dříve Macromedia Flash Dnes je tato technologie bohužel zastaralá a téměř nepoužívaná (z důvodu upadající podpory přehrávání v internetových prohlížečích především v mobilních zařízeních - chytřé telefony, tablety). Co je to Flash? Macromedia Flash 5, MX, ... 8, ... Macromedia Flash (dnes Adobe Flash) se v současné době stal faktickým standardem pro tvorbu interaktivních multimediálních animací pro web i CD ROM. Díky použití vektorové grafiky jsou výsledné soubory velmi kompaktní a proto snadno a rychle … ... podrobnosti ...
Informace o cookies Ochrana osobních údajů
2007 ....... 2018 ....... 2019 © kao.cz
webdesign | websystem | KAO.cz