PHP (Hypertext Preprocessor)»  Prostředky


Co je to PHP?

PHP (neboli Professional Home Pages, dnes Hypertext Preprocessor) je velmi mocným scriptovacím jazykem, který se využívá na Internetu. Jazyk byl vytvořen někdy v roce 1994. Rasmus Lerdorf si naprogramoval v Perlu jednoduché počítadlo přístupů na jeho stránky. Perl byl (a je) jedním z hlavních programovacích jazyků na Internetu, ale příliš zatěžuje server. Proto toto počítadlo přepsal do jazyka C. Vše samozřejmě dělal pod Unixem (Linuxem) jehož základním kamenem je právě jazyk C. Program určený na Internet se tak stal prvním průkopníkem v oblasti skriptovacího jazyka PHP. Většina příkazů (cykly, větvení, ...) má právě co dočinění s tímto jazykem. Název tohoto jazyka byl Personal Home Page Tools, později Personal Home Page Construction.


Tento systém se stal velmi populární a tak ho Lerdorf rozšířil o SQL příkazy (databáze). Tak vznikla již druhá verze tohoto jazyka označovaná jako PHP/FI 2.0 (Professional Home Page / Form Interpreter). Ten však pracoval stále pouze pod svým domovským operačním systémem UNIX (LINUX), a proto došlo k jeho převodu i pro platformy Windows a Macintoshe. Tento multi-platformní jazyk již nesl označení PHP 3.0. Často se také mluví o tzv. hypertextovém preprocesoru. Další verzí tohoto oblíbeného jazyka je PHP 4.0, která bývá označována pod pojmem ZEND. Byla v mnohém vylepšena, rozšířena o některé příkazy a vylepšena struktura zpracování skriptu na straně serveru. Říká se že tato verze je až 10 krát rychlejší než verze PHP 3.0!


PHP 5 konečně zlepšuje PHP 4 ve třech důležitých oblastech:Ačkoliv jsou tyto oblasti nejdůležitější, s novou verzí se objevilo i mnoho dalších vylepšení.PHP můžeme zařadit do skupiny skriptovacích jazyků, které se provádějí „na straně serveru”. To znamená : umístíme své stránky na Internet. Pokud klient (uživatel) se na ně chce podívat, dá dotaz na zadaný server ten odešle obsah stránek do vašeho prohlížeče. Ale stránky, které mají koncovku odpovídající nějakému skriptovacímu jazyku (PHP, PHP3, ASP, CSS, CLASS...), tak si tento obsah stránek nahraje a vyhodnotí. Všechny příkazy převede do formátu HTML a poté teprve odešle do prohlížeče klienta. V tomto případě klient sice vidí HTML stránku, ale nikdy nemůže vidět zdrojový kód této stránky, protože se mu zobrazí až výsledek vyhodnocení. To je velká výhoda těchto jazyků.


Například JavaScript je skriptovací jazyk, který se provádí „na straně klienta”. Server takové stránky pošle jako obyčejnou HTML stránku bez žádného zpracování a až váš prohlížeč (pokud podporuje JavaScript) si ho sám vyhodnotí. K vám tedy dorazí celý zdrojový kód, se kterým pak můžete „operovat”. JavaScript však má zase velkou výhodu v tom, že dokáže dynamicky reagovat na některé události (například pohyb myší, najetí na obrázek, kliknutí ...). Proto se velmi často využívá pro oživení stránek, zatímco PHP slouží lépe pro programování, protože při každé události by musel odeslat požadavek na server, ten by jej musel vyhodnotit a zaslat zpět. JavaScript vykonává přímo váš prohlížeč, proto nezatěžuje server.Začlenění scriptu do stránky

Příkazy nebo celé skripty PHP se zapisují přímo do zdrojového textu WWW stránky mezi HTML značky.


Od těch se oddělují pomocí sekvencí znaků pro ukončení scriptu.


Stejnou funkci plní i dvojice značek , ale s výhledem ke standardu XML je již dnes výhodnější používat delší zápis pro specifikaci, o jaký scriptovací jazyk se jedná.


<[HTML]>
<[HEAD]>
  <[TITLE]>titulek stránky<[/TITLE]>
<[/HEAD]>
<[BODY]>
  <[?php

    - vlastní tělo scriptu
    - může být vloženo vícekrát v jednom dokumentu)
    - nebo celý dokument může být psán v PHP scriptu,
      HTML tagy se pak zapisují do příkazu:

echo("<[...]> <[/...]>");

  ?]>
<[/BODY]>
<[/HTML]>
HTML (HyperText Markup Language) značkovací jazyk pro web Co je to HTML? HTML [HyperText Markup Language] HTML je jazyk, který je základem pro vytváření webových stránek. Základem tohoto jazyka jsou značky, což je text v ostrých závorkách < >. Internetový prohlížeč má za úlohu vyhodnotit a zpracovat text v závorkách. Text mimo tyto závorky je zobrazen na obrazovce. Tagy: Příkazům v ostrých závorkách se říká tagy. Tagy bývají párové (mají počáteční a uzavírací značku : a ). Existují i nepárové tagy - … ... podrobnosti ... CSS (+ DHTML) kaskádové styly Co je to CSS? CSS (Cascading Style Sheets) = kaskádové styly CSS je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Jazyk CSS byl navržen standardizační organizací W3C (kde první návrh vypracoval Håkon Wium Lie). Aktuálně byly zatím vydány dvě úrovně specifikace CSS1 a CSS2 a pracuje se na verzi CSS3. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v … ... podrobnosti ... MySQL databázový systém Co je to MySQL? MySQL je švédský databázový server založený na jazyce SQL (structured query language). Je k dispozici jako open source, tedy program šířený zdarma. K dalším výhodám MySQL patří podpora všech hlavních platforem, vysoký výkon i rychlost a vynikající kompatibilita s jinými systémy, zejména se serverovým programem Apache a skriptováním PHP (dohromady tvoří tzv. triádu, trojici programů nejčastěji instalovanou k vytváření databázových aplikací). MySQL se také díky své … ... podrobnosti ... JavaScript objektově orientovaný skr. jazyk Co je to JavaScript? JavaScript je objektově orientovaný skriptový jazyk, vyvinutý firmami Netscape a Sun. JavaScript vychází z programovacího jazyka JAVA. Pokud chcete do vašich stránek přidat java applet, potřebujete k tomu mít vývojové prostředí javy, nebo alespoň kompilátor. Výsledný applet však často poměrně velký a jeho ladění není taky obvzálště jednoduché. Další nevýhodou je také to, že applet tvoří samostatný soubor a do html souboru se vkládá pouze odkaz na tento soubor, popřípadě … ... podrobnosti ... AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) moderní technologie tvorby interaktivních webů AJAX = Asynchronous JavaScript And XML Zkratka AJAX pochází z anglického Asynchronous JavaScript and XML. AJAX je moderní technologie často využívaná v současných webových aplikacích. Hodně se o ní mluví, neboť je součástí RIA, nového směru programování vedoucímu k vyššímu uživatelském komfortu a funkčnosti aplikací. AJAX však ve skutečnosti není žádnou novou technologií, pouze novou kombinací technologií již dávno známých, tj. HTML (nebo XHTML), JavaScriptu, XML a XMLHttpRequest. A … ... podrobnosti ... XML (Extensible Markup Language) rozšiřitelný značkovací jazyk XML eXtensible Markup Language = rozšiřitelný značkovací jazyk je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat. Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Jazyk umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se sám o sobě vzhledem dokumentu nebo … ... podrobnosti ... SEO (Search Engine Optimization) optimalizace pro vyhledavače Co je to SEO? SEO = search engine optimization (search engine optimalization) = optimalizace internetových stránek pro internetové vyhledávače Co je to internetový vyhledávač? Internetový vyhledávač je internetová stránka (často i součástí portálu), na níž je možné podle zadaných „klíčových slov” vyhledávat na internetu (v obsahu internetových stránek). U mnoha lidí ale panuje mylná představa, že vyhledávače (po stisknutí tlačítka Vyhledat apod.) projíždějí internet … ... podrobnosti ... .htaccess konfigurační soubor umožňující nastavení důležitýc Co je to .htaccess? .htaccess je soubor, který je beze jména a pouze s příponou .htaccess. Tento soubor se používá k nastavení webového serveru. Může být na stránkách užitečný a nejčastěji se používá k vytvoření stránek, které zobrazují chybu 404. Pro ty, kteří nevědí co je chyba 404, tak si zkuste zadat nesprávnou (jakoukoli) internetovou adresu - chyba 404 je tedy - Stránka nenalezena! Příklady použití ochrana složek heslem vlastní chybová hlášení (nejčastěji 404) … ... podrobnosti ... Flash (Adobe Flash) dříve Macromedia Flash Dnes je tato technologie bohužel zastaralá a téměř nepoužívaná (z důvodu upadající podpory přehrávání v internetových prohlížečích především v mobilních zařízeních - chytřé telefony, tablety). Co je to Flash? Macromedia Flash 5, MX, ... 8, ... Macromedia Flash (dnes Adobe Flash) se v současné době stal faktickým standardem pro tvorbu interaktivních multimediálních animací pro web i CD ROM. Díky použití vektorové grafiky jsou výsledné soubory velmi kompaktní a proto snadno a rychle … ... podrobnosti ...
Informace o cookies Ochrana osobních údajů
2007 ....... 2018 ....... 2019 © kao.cz
webdesign | websystem | KAO.cz