ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké osobní údaje zpracováváme?

KAO.cz - Jiří Trnka a Antonín Bernášek (dále jen provozovatelé) ve snaze o co nejefektivnější poskytování svých služeb zpracovává Vaše osobní údaje:
 
  • název firmy
  • jméno, příjmení
  • e-mail
  • telefon
  • město (resp. adresa)
  • fakturační údaje

Tyto údaje jsou zpracovány za účelem zpracování poptávky (informací o Vašem požadavku), dále za účelem kontaktování kvůli upřesnění informací, fakturaci, aktualizaci či upgradu služeb, prodlužování domén a webhostingu a k rozesílání informací o akcích, událostech, novinkách či zajímavostech.

Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje provozovatelé zpracovávají v elektronické formě. Osobní údaje mohou pro provozovatele takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými provozovatelé uzavřou smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů Vám poskytneme na vyžádání.

Údaje mohou být také zpřístupněny dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s marketingovou činností provozovatele (např. spotřebitelské soutěže).

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Jaké jsou Vaše možnosti?

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo se na provozovatele kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracovává.

Máte právo na opravu nebo výmaz nebo žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo podat podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailu.
Informace o cookies Ochrana osobních údajů
2007 ....... 2018 ....... 2021 © kao.cz
webdesign | websystem | KAO.cz