JavaScript»  Prostředky


Co je to JavaScript?JavaScript je objektově orientovaný skriptový jazyk, vyvinutý firmami Netscape a Sun. JavaScript vychází z programovacího jazyka JAVA. Pokud chcete do vašich stránek přidat java applet, potřebujete k tomu mít vývojové prostředí javy, nebo alespoň kompilátor. Výsledný applet však často poměrně velký a jeho ladění není taky obvzálště jednoduché. Další nevýhodou je také to, že applet tvoří samostatný soubor a do html souboru se vkládá pouze odkaz na tento soubor, popřípadě některé další parametry, které budou potřebné při konečné kompilaci.

Narozdíl od Javy je JavaScript neoddělitelnou součástí www stránky. Nemusí se nijak kompilovat, pouze vložíme zdrojový text příslušného JavaScriptu přímo do html souboru. Jeho výhody snad ani není třeba zdůrazňovat. Především je to značné odlehčení vaší stránky - JavaScript je oproti appletu s stejnou funkcí o dost menší a to je věc, která by se při dnešní propustnosti linek neměla zanedbávat. Prakticky všechno, co se dá naprogramovat v Javě, se dá zvládnout i v JavaScriptu. Pokud se rozhodnete změnit nějakou maličkost v programu napsaném pomocí JavaScriptu, stačí jen otevřít příslušný html soubor a můžete upravovat. Velkou nevýhodou JavaScriptů je přístupnost zdrojového textu vašeho programu každému uživateli internetu a mírně odlišná podpora tohoto jazyka ve WWW prohlížečích.
 
Začlenění interního scriptu do stránky

Pro začlenění scriptu do html stránky slouží párový HTML tag <SCRIPT> </SCRIPT>.
 
<SCRIPT language="JavaScript" type="text/javascript">
  . . .
</SCRIPT>

Ale jelikož JavaScript funguje na straně uživatele (prohlížeče) a tak problém nastává v případě, že narazí na uživatele, kteří mají ve svém prohlížeči JavaScript zakázán. Proto se používá HTML komentář, což je dvojice sekvencí znaků , které se na stránce nezobrazují a hlavně se nezobrazuje obsah mezi nimi.

Začlenění tedy poté vypadá takto:
 
<SCRIPT language="JavaScript" type="text/javascript">
  <!--
    . . .
  //-->
</SCRIPT>

A v případě, že prohlížeč nebude podporovat JavaScripty, tag <SCRIPT></SCRIPT> bude přeskočen. Poté prohlížeč narazí na HTML komentář a vše, co je mezi ním ho nezajímá a nezobrazí.

Začlenění externího scriptu do stránky

Samozřejmě je možné uložit si kód javascriptu do externího souboru, aby zbytečně nezvětšoval obsah stránky a navíc jej můžeme připojit k více stránkám najednou a upravovat pouze externí soubor.
Obsah externího javascriptového souboru s názvem např.: _js.js
function predej_focus(ide){
  if(document.getElementById(ide)){
    document.getElementById(ide).focus();
  }
}

Obsah HTML souboru, do něhož je soubor _js.js připojen a funkce predej_focus() je zavolána a provedena.
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>titulek stránky</TITLE>
  <SCRIPT language="JavaScript" type="text/javascript" src="_js.js">
  </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY OnLoad="predej_focus('input_text');">
  <FORM action="" method=post>
    <INPUT type=text id=input_text>
  </FORM>
</BODY>
</HTML>

Události JavaScriptu

Ale asi nejzajímavějšími prvky JavaScriptu jsou tzv. události. V předchozím případě jsou všechny příkazy vykonávány postupně v pořadí, v jakém byly zapsány (podobně jako v jiných struturovaných programovacích jazycích).
JavaScript může však využívat poněkud odlišný přístup, kdy program většinu času nedělá nic a pouze čeká na nějakou událost, na kterou nějakým způsobem zareaguje. V JavaScriptu je definováno několik událostí, na které je možné reagovat. Tou nejznatelnější je asi pohyb myši.

V tomto případě se nepoužívá tag <SCRIPT>, ale správci událostí (např. OnMouseOver - kdy je kurzor myši nad daným objektem, nebo OnKeyUp - kdy uživatel stiskne klávesu a pustí jí) jsou začleňováni přímo do HTML tagů jakoby jejich parametry.
 
<DIV id="text"></DIV>
<TEXTAREA OnKeyUp="document.getElementById('text').innerHTML=this.value;">
</TExTAREA>
HTML (HyperText Markup Language) značkovací jazyk pro web Co je to HTML?   HTML [HyperText Markup Language] HTML je jazyk, který je základem pro vytváření webových stránek. Základem tohoto jazyka jsou značky, což je text v ostrých závorkách < >. Internetový prohlížeč má za úlohu vyhodnotit a zpracovat text v závorkách. Text mimo tyto závorky je zobrazen na obrazovce. Tagy: Příkazům v ostrých závorkách se říká tagy. Tagy bývají párové (mají počáteční a uzavírací značku : <[ ]> a <[/]>). Existují i … ... podrobnosti ... CSS (+ DHTML) kaskádové styly Co je to CSS? CSS (Cascading Style Sheets) = kaskádové styly CSS je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Jazyk CSS byl navržen standardizační organizací W3C (kde první návrh vypracoval Håkon Wium Lie). Aktuálně byly zatím vydány dvě úrovně specifikace CSS1 a CSS2 a pracuje se na verzi CSS3. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v důsledku … ... podrobnosti ... PHP (Hypertext Preprocessor) skriptovací programovací jazyk Co je to PHP? PHP (neboli Professional Home Pages, dnes Hypertext Preprocessor) je velmi mocným scriptovacím jazykem, který se využívá na Internetu. Jazyk byl vytvořen někdy v roce 1994. Rasmus Lerdorf si naprogramoval v Perlu jednoduché počítadlo přístupů na jeho stránky. Perl byl (a je) jedním z hlavních programovacích jazyků na Internetu, ale příliš zatěžuje server. Proto toto počítadlo přepsal do jazyka C. Vše samozřejmě dělal pod Unixem (Linuxem) jehož základním kamenem je právě … ... podrobnosti ... MySQL databázový systém Co je to MySQL? MySQL je švédský databázový server založený na jazyce SQL (structured query language). Je k dispozici jako open source, tedy program šířený zdarma. K dalším výhodám MySQL patří podpora všech hlavních platforem, vysoký výkon i rychlost a vynikající kompatibilita s jinými systémy, zejména se serverovým programem Apache a skriptováním PHP (dohromady tvoří tzv. triádu, trojici programů nejčastěji instalovanou k vytváření databázových aplikací). MySQL se také díky své … ... podrobnosti ... JQuery knihovna JavaScriptu jQuery jQuery je javascriptová knihovna s širokou podporou prohlížečů, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Byla vydána Johnem Resigem v lednu 2006 na newyorském BarCampu. jQuery je svobodný a otevřený software pod licencí MIT. Stejně jako CSS oddělují „zobrazovací“ charakteristiky od struktury HTML, jQuery odděluje „chování“ od struktury HTML. Například místo přímé specifikace on-click události přímo v HTML kódu tlačítka by stránka řízená jQuery napřed našla vhodný … ... podrobnosti ... AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) moderní technologie tvorby interaktivních webů AJAX = Asynchronous JavaScript And XML Zkratka AJAX pochází z anglického Asynchronous JavaScript and XML. AJAX je moderní technologie často využívaná v současných webových aplikacích. Hodně se o ní mluví, neboť je součástí RIA, nového směru programování vedoucímu k vyššímu uživatelském komfortu a funkčnosti aplikací. AJAX však ve skutečnosti není žádnou novou technologií, pouze novou kombinací technologií již dávno známých, tj. HTML (nebo XHTML), JavaScriptu, XML a XMLHttpRequest. A … ... podrobnosti ... JSON JavaScript Object Notation je způsob zápisu dat nezávislý na počítačové platformě. JSON JavaScript Object Notation (JavaScriptový objektový zápis, JSON) je způsob zápisu dat (datový formát) nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována v objektech. Vstupem je libovolná datová struktura (číslo, řetězec, boolean, objekt nebo z nich složené pole), výstupem je vždy řetězec. Složitost hierarchie vstupní proměnné není teoreticky nijak omezena. Charakteristika JSON umí pojmout pole hodnot (neindexované i … ... podrobnosti ... XML (Extensible Markup Language) rozšiřitelný značkovací jazyk XML   eXtensible Markup Language = rozšiřitelný značkovací jazyk je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat.   Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Jazyk umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se sám o sobě vzhledem dokumentu … ... podrobnosti ... .htaccess konfigurační soubor umožňující nastavení důležitýc Co je to .htaccess? .htaccess je soubor, který je beze jména a pouze s příponou .htaccess. Tento soubor se používá k nastavení webového serveru. Může být na stránkách užitečný a nejčastěji se používá k vytvoření stránek, které zobrazují chybu 404. Pro ty, kteří nevědí co je chyba 404, tak si zkuste zadat nesprávnou (jakoukoli) internetovou adresu - chyba 404 je tedy - Stránka nenalezena!   Příklady použití   ochrana složek heslem vlastní chybová hlášení (nejčastěji … ... podrobnosti ... SEO (Search Engine Optimization) optimalizace pro vyhledávače Co je to SEO?   SEO = search engine optimization (search engine optimalization)   = optimalizace internetových stránek pro internetové vyhledávače Co je to internetový vyhledávač? Internetový vyhledávač je internetová stránka (často i součástí portálu), na níž je možné podle zadaných „klíčových slov” vyhledávat na internetu (v obsahu internetových stránek). U mnoha lidí ale panuje mylná představa, že vyhledávače (po stisknutí … ... podrobnosti ... digitální fotografování na web, akcí, koncertů, závodů, oslav, osob, ... Nemáte-li potřebné digitální fotografie, rádi vám nafotíme veškeré podklady. Nemáte-li digitální fotografie potřebné na vaše internetové stránky (letáky, ...), rádi vám nafotíme veškeré podklady, které budou třeba. Je pravda, že spousta pěkných fotografií se dá dnes pořídit (i zdarma) v internetových fotobankách. Použití zdařilé vlastní fotografie zvyšuje důvěryhodnost a originalitu Vašich stránek. Zákazníci i vyhledavače ocení vlastní originální fotografie. Používejte fotografie Vaší firmy, Vašich kontaktních osob (vedení firmy, zaměstnanců, ...), … ... podrobnosti ... natáčení a střih videí, videospotů, videoklipů, videoreportáží, ... Video je médiem a marketingovým nástrojem budoucnosti Video je médiem a marketingovým nástrojem budoucnosti. Nikdo už dnes nechce moc číst ani prohlížet si fotografie, ale všichni si raději prohlédnou krátký videonávod, nebo krátké představení Vaší firmy, Vašeho produktu, či Vaší služby. I sociální sítě (Facebook, ...) více upřednostňují příspěvky s videem, před příspěvky pouze s fotkou, nebo úplně bez fotky. Před několika lety jsme se začali věnovat natáčení a střihu videoreportáží pro zpravodajský portál Příbram.cz a také pro náš … ... podrobnosti ...
Informace o cookies Ochrana osobních údajů
2007 ....... 2018 ....... 2021 © kao.cz
webdesign | websystem | KAO.cz