SEO (Search Engine Optimization)»  Prostředky


Co je to SEO?


 
SEO = search engine optimization (search engine optimalization)
  = optimalizace internetových stránek pro internetové vyhledávače

Co je to internetový vyhledávač?

Internetový vyhledávač je internetová stránka (často i součástí portálu), na níž je možné podle zadaných „klíčových slov” vyhledávat na internetu (v obsahu internetových stránek).

U mnoha lidí ale panuje mylná představa, že vyhledávače (po stisknutí tlačítka Vyhledat apod.) projíždějí internet a vyhledávají v obsahu internetových stránek. Tak tomu není a v podstatě to ani není technicky možné.

Vyhledávače opravdu projíždí internet, ale ne ve chvíli, když vy právě vyhledáváte. Součástí vyhledávače jsou mimo jiné také programy tzv. roboti, kteří projíždějí internet a ukládají si obsah internetových stránek (i s jejich adresou) do svých databází. V těchto databázích poté vyhledávač hledá vámi zadaná klíčová slova.

Cíle optimalizace

Primárním cílem optimalizace je, aby roboti, kteří naše stránky navštíví, tyto stránky uměli celé projít, zaindexovat a uložit do své databáze. A aby na naše stránky vyhodnotili jako „kvalitní” jak svým zpracováním, tak svým obsahem a vraceli se na naše stránky v co nejkratších intervalech.

Proč by se roboti vyhledávačů měli vracet na naše stránky co nejdříve?
 
  1. Protože čím častěji se roboti vrací, tím více aktualizovaná data bude mít vyhledávač uložena v databázi. Protože když přijde robot jednou za půl roku, celou dobu bude mít vyhledávač uložena stejná data, která mohou být už brzy zastaralá (např. provedete-li, na stránkách nějakou změnu až po jejich navštívení robotem).
     
  2. Chodí-li na naše stránky robot často, znamená to, že jsou pro něho zajímavé a kvalitní a tím získají lepší a lepší hodnocení (důvěryhodnost, aktualizovanost, ... a další hodnotící kritéria).
    Čím lepší hodnocení naše stránky mají, tím výše budou ve výsledcích vyhledávání zobrazovány.
 

Faktory hodnocení stránek vyhledávači


Každý vyhledávač zahrnuje velké množství faktorů (Google jich udává většinou kolem 200), podle kterých se stránky hodnotí.
Patří mezi ně např.:
 

Nejdůležitějším doporučením je:
„Vytvářejte originální obsah pro návštěvníky, nikoli pro vyhledávače.“

Jednotlivé části optimalizace (SEO):


 

Problémy, překážky pro roboty - vyvarujte se jich:Splash page Úvodní strana bývá často ta, která má největší důležitost, protože na ní vede nejvíce odkazů z internetu. A na Splash page není často dostatek textu, aby se přes ní na naše stránky (po zadání klíčových slov) mohl někdo dostat.

A navíc pokud je úvodní stránka ve Flashi (např. intro), a není někde pod ním odkaz typu „přeskočit intro”, ale odkaz je např. přímo ve Flashi nebo není vůbec. Tak je velká pravděpodobnost, že se na další stránky vašeho webu robot nedostane (přes úvodní stránku) vůbec.

Nadměrné užívání JavaScriptu (především v menu)

Jak je psáno již u Flashe, roboti prochází stránky po odkazech, a je-li tvořeno menu pouze javascriptem, roboti stránky neprojdou, nezaindexují a neuloží si jejich obsah do své databáze.

Rámce

Jsou stejný nebo spíše podobný problém jako Splash page. Zde ale první stránka je script definující rámce a neobsahuje vůbec žádný text. Což je škoda mít první stranu s pravděpodobně nejvyšším rankem naprosto bez textu. A rozmělnit tento rank mezi další stránky definované v rámcích.

Map area

Atribut href tagu Area většinou roboti ignorují.
 
  <MAP name="">
    <AREA shape="" coords="" href="" alt="">
    <AREA shape="" coords="" href="" alt="">
    <AREA shape="" coords="" href="" alt="">
  </MAP>

Proto je dobré někam umístit seznam jednotlivých odkazů obsažených v Map area, např.:
  <MAP name="">
    <AREA shape="" coords="" href="stredocesky.html" alt="">
    <AREA shape="" coords="" href="karlovarsky.html" alt="">
    <AREA shape="" coords="" href="plzensky.html" alt="">
  </MAP>
  Seznam regionů ČR:
    <A href="stredocesky.html">Středočeský</A>
    <A href="karlovarsky.html">Karlovarský</A>
    <A href="plzensky.html">Plzeňský</A>

Querystring

Querystring jsou proměnné a jejich hodnoty odesílané danému scriptu v jeho URL za ?.
Problém querystringu je v SEO vlastně problém duplicity URL.
V praxi se tento problém projevuje např. takto:  
<A href="detail.php?pid=1">Produkt 1</A>
<A href="detail.php?pid=2">Produkt 2</A>
<A href="detail.php?pid=3">Produkt 3</A>
<A href="detail.php?pid=4">Produkt 4</A>
<A href="detail.php?pid=5">Produkt 5</A>

Roboti často neumí „rozluštit” nebo ingroují řetězec za ?, proto všem detailům jednotlivých výrobků přiřadí stejnou URL = detail.php a tak vznikne duplicita URL. Neboli více stránek s různým obsahem má stejnou adresu URL.

SessionID

Někteří roboti querystring ingorují, jiní ne. Někteří pouze někdy, podle toho jak se jim to podaří. V případě, že neignorují, je zde znovu problém s duplicitou URL.
A to u tzv. SessionID. Což je jednoznačný řetězec určený k rozlišení uživatelů. Takže odkazy poté mohou vypadat takto:
index.php?sessID=1234567891 - stránka = index, uživatel = 1
index.php?sessID=1234567892 - stránka = index, uživatel = 2
detail.php?sessID=1234567891 - stránka = detail, uživatel = 1
detail.php?sessID=1234567892 - stránka = detail, uživatel = 2

SessioID je v podstatě vždy generováno automaticky jako pseudonáhodný rětězec. Robot tedy poprvé narazí na stránku a bude mu přiřazeno SessionID např. 1, ale při dalším průchodu dostane např. SessionID = 123. Obsah stránky je ale stále stejný => duplicita URL.

Stejný titulek, keywords a description

Chybou je také používat na všech stránkách webu stejný:
Proto máme-li jednoduché HTML stránky, pro každou stránku snadno najdeme jiný titulek, vhodná klíčová slova i jiný popisek.
Máme-li stránky dynamické, snažíme se co nejpřesněji vygenerovat klíčová slova, titulek a description z vybraných dat z databáze zobrazovaných na dané stránce.

Velikost stránky, resp. rychlost jejího načítání.

Velká velikost výsledného HTML kódu stránky odeslaného prohlížeči není ani tak chybou. Ale přece jen vyhledávače zvýhodňují i stránky mající co nejmenší velikost. V současné době je tento faktor zohledňován především u mobilního zobrazení webu.
HTML (HyperText Markup Language) značkovací jazyk pro web Co je to HTML?   HTML [HyperText Markup Language] HTML je jazyk, který je základem pro vytváření webových stránek. Základem tohoto jazyka jsou značky, což je text v ostrých závorkách < >. Internetový prohlížeč má za úlohu vyhodnotit a zpracovat text v závorkách. Text mimo tyto závorky je zobrazen na obrazovce. Tagy: Příkazům v ostrých závorkách se říká tagy. Tagy bývají párové (mají počáteční a uzavírací značku : <[ ]> a <[/]>). Existují i … ... podrobnosti ... CSS (+ DHTML) kaskádové styly Co je to CSS? CSS (Cascading Style Sheets) = kaskádové styly CSS je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Jazyk CSS byl navržen standardizační organizací W3C (kde první návrh vypracoval Håkon Wium Lie). Aktuálně byly zatím vydány dvě úrovně specifikace CSS1 a CSS2 a pracuje se na verzi CSS3. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v důsledku … ... podrobnosti ... PHP (Hypertext Preprocessor) skriptovací programovací jazyk Co je to PHP? PHP (neboli Professional Home Pages, dnes Hypertext Preprocessor) je velmi mocným scriptovacím jazykem, který se využívá na Internetu. Jazyk byl vytvořen někdy v roce 1994. Rasmus Lerdorf si naprogramoval v Perlu jednoduché počítadlo přístupů na jeho stránky. Perl byl (a je) jedním z hlavních programovacích jazyků na Internetu, ale příliš zatěžuje server. Proto toto počítadlo přepsal do jazyka C. Vše samozřejmě dělal pod Unixem (Linuxem) jehož základním kamenem je právě … ... podrobnosti ... MySQL databázový systém Co je to MySQL? MySQL je švédský databázový server založený na jazyce SQL (structured query language). Je k dispozici jako open source, tedy program šířený zdarma. K dalším výhodám MySQL patří podpora všech hlavních platforem, vysoký výkon i rychlost a vynikající kompatibilita s jinými systémy, zejména se serverovým programem Apache a skriptováním PHP (dohromady tvoří tzv. triádu, trojici programů nejčastěji instalovanou k vytváření databázových aplikací). MySQL se také díky své … ... podrobnosti ... JavaScript objektově orientovaný skr. jazyk Co je to JavaScript? JavaScript je objektově orientovaný skriptový jazyk, vyvinutý firmami Netscape a Sun. JavaScript vychází z programovacího jazyka JAVA. Pokud chcete do vašich stránek přidat java applet, potřebujete k tomu mít vývojové prostředí javy, nebo alespoň kompilátor. Výsledný applet však často poměrně velký a jeho ladění není taky obvzálště jednoduché. Další nevýhodou je také to, že applet tvoří samostatný soubor a do html souboru se vkládá pouze odkaz na tento soubor, … ... podrobnosti ... JQuery knihovna JavaScriptu jQuery jQuery je javascriptová knihovna s širokou podporou prohlížečů, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Byla vydána Johnem Resigem v lednu 2006 na newyorském BarCampu. jQuery je svobodný a otevřený software pod licencí MIT. Stejně jako CSS oddělují „zobrazovací“ charakteristiky od struktury HTML, jQuery odděluje „chování“ od struktury HTML. Například místo přímé specifikace on-click události přímo v HTML kódu tlačítka by stránka řízená jQuery napřed našla vhodný … ... podrobnosti ... AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) moderní technologie tvorby interaktivních webů AJAX = Asynchronous JavaScript And XML Zkratka AJAX pochází z anglického Asynchronous JavaScript and XML. AJAX je moderní technologie často využívaná v současných webových aplikacích. Hodně se o ní mluví, neboť je součástí RIA, nového směru programování vedoucímu k vyššímu uživatelském komfortu a funkčnosti aplikací. AJAX však ve skutečnosti není žádnou novou technologií, pouze novou kombinací technologií již dávno známých, tj. HTML (nebo XHTML), JavaScriptu, XML a XMLHttpRequest. A … ... podrobnosti ... JSON JavaScript Object Notation je způsob zápisu dat nezávislý na počítačové platformě. JSON JavaScript Object Notation (JavaScriptový objektový zápis, JSON) je způsob zápisu dat (datový formát) nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována v objektech. Vstupem je libovolná datová struktura (číslo, řetězec, boolean, objekt nebo z nich složené pole), výstupem je vždy řetězec. Složitost hierarchie vstupní proměnné není teoreticky nijak omezena. Charakteristika JSON umí pojmout pole hodnot (neindexované i … ... podrobnosti ... XML (Extensible Markup Language) rozšiřitelný značkovací jazyk XML   eXtensible Markup Language = rozšiřitelný značkovací jazyk je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat.   Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Jazyk umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se sám o sobě vzhledem dokumentu … ... podrobnosti ... .htaccess konfigurační soubor umožňující nastavení důležitýc Co je to .htaccess? .htaccess je soubor, který je beze jména a pouze s příponou .htaccess. Tento soubor se používá k nastavení webového serveru. Může být na stránkách užitečný a nejčastěji se používá k vytvoření stránek, které zobrazují chybu 404. Pro ty, kteří nevědí co je chyba 404, tak si zkuste zadat nesprávnou (jakoukoli) internetovou adresu - chyba 404 je tedy - Stránka nenalezena!   Příklady použití   ochrana složek heslem vlastní chybová hlášení (nejčastěji … ... podrobnosti ... digitální fotografování na web, akcí, koncertů, závodů, oslav, osob, ... Nemáte-li potřebné digitální fotografie, rádi vám nafotíme veškeré podklady. Nemáte-li digitální fotografie potřebné na vaše internetové stránky (letáky, ...), rádi vám nafotíme veškeré podklady, které budou třeba. Je pravda, že spousta pěkných fotografií se dá dnes pořídit (i zdarma) v internetových fotobankách. Použití zdařilé vlastní fotografie zvyšuje důvěryhodnost a originalitu Vašich stránek. Zákazníci i vyhledavače ocení vlastní originální fotografie. Používejte fotografie Vaší firmy, Vašich kontaktních osob (vedení firmy, zaměstnanců, ...), … ... podrobnosti ... natáčení a střih videí, videospotů, videoklipů, videoreportáží, ... Video je médiem a marketingovým nástrojem budoucnosti Video je médiem a marketingovým nástrojem budoucnosti. Nikdo už dnes nechce moc číst ani prohlížet si fotografie, ale všichni si raději prohlédnou krátký videonávod, nebo krátké představení Vaší firmy, Vašeho produktu, či Vaší služby. I sociální sítě (Facebook, ...) více upřednostňují příspěvky s videem, před příspěvky pouze s fotkou, nebo úplně bez fotky. Před několika lety jsme se začali věnovat natáčení a střihu videoreportáží pro zpravodajský portál Příbram.cz a také pro náš … ... podrobnosti ...
Informace o cookies Ochrana osobních údajů
2007 ....... 2018 ....... 2024 © kao.cz
webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics.
Personalizované soubory cookies používáme, abychom přizpůsobili náš web potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro vás lepší nákupní zkušenosti. Díky personalizovaným cookies Vám můžeme nabídku uzpůsobit přímo na vás. Díky použití personalizovaných cookies se vyhnete neodpovídajícím doporučením výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Personalizované cookies jsou nastavovány třetími stranami - Facebook Messenger.
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze anonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům a potřebám. Reklamní cookies jsou nastavovány třetími stranami - Facebook pixel.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies